Ύψωνας, Ηλία Καννάουρου 32
Limassol
Έναντι PIZZA HUT και Τράπεζας Κύπρου
Ύψωνας
Μαρνέρος Λεωνίδας
Phone: 
25399702
Phone 2: 
96669191
992