Νίκου Αντωνιάδη 14
Paphos
Συντεχνιακό Φαρμακείο ΠΕΟ
Pafos
Νικολάου Νίκος
Phone: 
26934224
Phone 2: 
99845345
386