Λεωφ. Παπανικολή 39
Larnaca
Απέναντι από το Στάδιο Αντώνης Παπαδόπουλος (Ανόρθωσης)
Larnaca
Παναγιώτου Μικαέλλα
Phone: 
24251166
Phone 2: 
24663635
1113