Λεκορπουζιέ 32, Νάαφι
Limassol
Βόρεια φώτων Debenhams Apollo, 2ο στρίψιμο αριστερά, και 200μ στα αριστερά
Limassol
Μενελάου Παυλίνα
Phone: 
25251122
Phone 2: 
25102995
1055