Ακαμαντίδος 31 Α
Paphos
800 μέτρα από το περίπτερο Time Out προς την Χλώρακα, απέναντι από την Τράπεζα Κύπρου
Pafos
Ηρακλέους Μαίρη
Phone: 
26947629
Phone 2: 
99107608
689