Πρωτεύουσες καρτέλες

Dr. Michalis A. Varnava
Δρ. Μιχάλης Α. Βαρνάβα
Ακτινολόγος
Limassol
11 Dodekanisou str. (near Old Limassol Hospital)
3021 Limassol
Get directions
Accepts children