Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

Αριθμός τηλεφώνου:
23821368
Διεύθυνση:
Γεωργίου Γουρουνιά (Λεωφ. Γρίβα Διγενή) 150
Παραλίμνι