Λεωφ. Στροβόλου 206
Nicosia
Πλησίον "Pepsi Cola"
Στρόβολος
Αρέστη Παναγιώτης
Phone: 
22420058
Phone 2: 
22491533
725