Γωνία Αρμενικής Εκκλησίας 2
Larnaca
Πλησίον CYTA, Κέντρο πόλεως
Larnaca
Χριστοδούλου Μαργαρίτα
Phone: 
24652440
Phone 2: 
24626763
588