Ανεξαρτησίας 11 & Επτανήσου 1
Paphos
Δίπλα από Τεχνική Σχολή
Pafos
Ηλιάδη Μάχη
Phone: 
26941100
Phone 2: 
26944544
531