Χαράλαμπου Φτερούδη 2
Limassol
Ανοικοδόμησης - Αγ. Αθανασίου
Άγιος Αθανάσιος
Γρηγορίου Σοφία
Phone: 
25725558
Phone 2: 
25312319
682