Αγίας Φυλάξεως 56
Limassol
200 μ. Βόρεια φώτων Τζαμούδας έναντι πρατηρίου AGIP
Limassol
Παχουμής Μιχάλης
Phone: 
25374449
Phone 2: 
25721781
438