Πρωτεύουσες καρτέλες

Dr. George Nikandrou
Δρ. Γιωργος Νικανδρου
Orthopedist
Paphos
51 Demokratias Ave.
Saint Georg Blue Cross Hospital
8062 Paphos
ΓεΣΥ

Languages Spoken

English
Greek
Russian

Αριθμός τηλεφώνου

Reviews