Πρωτεύουσες καρτέλες

Dr. Eroulla Theocharous
Καρδιολόγος
Παθολόγος
Paphos
30 Kinyra
KINYRAS Medical Centre
8011 Paphos
ΓεΣΥ

Languages Spoken

English
Greek
Russian

Αριθμός τηλεφώνου

Reviews