Πρωτεύουσες καρτέλες

Dr. Aristos N. Kafkalias
Οφθαλμολόγος
Limassol
131 Ayias Fylaxeos street, flat 105
Space Centre
Limassol

Languages Spoken

English
Greek
Russian

Αριθμός τηλεφώνου

Reviews