Πρωτεύουσες καρτέλες

Dr. Angelos Rigas M.D., Ph.D
Εντατικολογος
Πνευμονολόγος
Nicosia
20 Lefkotheou Ave. Strovolos
Apollonio Private Hospital
2054 Nicosia

Languages Spoken

English
French
Greek
Russian

Αριθμός τηλεφώνου

Viber

WhatsApp

Reviews