Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ & Γρηγ. Αυξεντίου 2Ακάμια Centre, κατ. 9
Larnaca
Ακάμια Centre
Larnaca
Λάμπη Μαρία
Phone: 
24626447
Phone 2: 
24361185
743